Osallistuva nuori – osallistava kunta

Osallistuva nuoriso – osallistava kunta eli Osku-hanke edistää Keski-Suomen lasten ja nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa, mm. lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muissa yhteisöissä. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Tavoitteena on:

 • tukea lasten ja nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muuten paikkakunnalla
 • välittää nuorilta nuorille tietoa vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksista ja innostaa nuoria vaikuttamaan eri tahoilla
 • lisätä nuorten valmiuksia toimia eri tehtävissä sekä toisten nuorten innostajina ja kouluttajina
 • edistää nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua

Mistä kaikki lähti?

Hanke on syntynyt Nuorten Ääni Keski-Suomessa -vaikuttajaryhmän nuorten ajatuksista ja toiveista mitä apua nuoret tarvitsisivat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaan. Nuoret ilmaisivat ongelmaksi muun muassa sen, että nuoret eivät tiedä miten päästä vaikuttamaan tai toimimaan. Tämän takia Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hankkeessa luodaan muun muassa vaikuttamisen polkuja, joiden avulla nuoret pääsevät vaikuttamisen väyliin kiinni. Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmä on vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa.

Toimintaa ympäri Keski-Suomea

Kohderyhminä ovat 12-19-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret, nuorten toiminnan mahdollistajat ja tukijat sekä kuntien päättäjät ja virkamiehet. Kaikilla keskisuomalaisilla paikkakunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeen toimintoihin.

Toteutamme yhdessä:

 • NuortenVaikuttamispolut keskisuomalaisiin kuntiin
 • Nuorten vaikuttaja-aikuisten verkostotapaamiset
 • Kohtaa ja kehitä – alueelliset tapaamiset
 • Teemapäivä maakuntauudistuksesta
 • Vaikuttajanuorten leiri
 • Maakunnallinen Nuorisofoorumi
 • Maakunnallinen Lastenparlamentti
 • Vaikuttaja-osasto KEOS -forumiin