Nuorten ääni maakunnissa

Maakuntahallinnon uudistuksessa nuorten ääntä tullaan kuulemaan entistä paremmin. Kaikkiin maakuntiin perustetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

 

Kehitys- ja yhteistyötä

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke toteutetaan vuosien 2017-2019 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Nuorten maakunnallisen vaikuttamisen toimintamalleja kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa. Maakuntina mukana ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joissa kussakin on oma kehittämisryhmänsä.

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -hanke on tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla. Kehittämistyössä ovat mukana mm. maakuntakuntien liitot, LAPEn muutosagentit, Aluehallintovirastojen, oppilaitosten, nuorisotyön ja järjestöjen edustajia, alan tutkijoita sekä tietysti nuoret. Toimintamallia luodessa huolehditaan, että nuorten ääni tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti, joten mielipiteitä ja ajatuksia kerätään monimuotoisin keinoin.

Nuorisovaltuustojen liitto koordinoi vastaavaa kolme maakunnan alueella toteutettavaa kehittämishanketta ja tavoitteena on, että hankekauden lopulla näiden kahden kehittämishankkeen tuloksia ja toimivia käytäntöjä voidaan jakaa yhdessä kaikkien maakuntien hyödynnettäväksi.

Pilottimaakuntien yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Satakunta

Tähän tulee Etelä-Savon yhteyshenkilön tiedot ja lyhyt esittely

Tähän tulee kainuun seudun kuulumisia

Nuorisofoorumissa valitaan Keski-Suomen maakunnallista nuorisovaltuustoa

lskdjflksj

lfjsldkfjlak