Nuorten ääni maakunnissa

Maakuntahallinnon uudistuksessa nuorten ääntä tullaan kuulemaan entistä paremmin. Kaikkiin maakuntiin perustetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Keski-Suomessa vuodesta 2009 alkaen toteutettu maakunnallinen nuorten vaikuttamistoiminta, Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmä, on toiminut Kainuun nuorisovaltuuston ohella uranuurtajana nuorten maakunnallisen vaikuttamisen edistäjänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella nuorten vaikuttamistoimintaa kehitetään valtakunnallisesti eteenpäin. Keski-Suomessa kertynyt ja hankkeessa kertyvä osaaminen saadaan näin kaikkien alueiden käyttöön.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuorten ääni ja erilaiset nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että erilaisten nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

Kehitys- ja yhteistyötä

Vuosille 2017- 2019 suunnitellussa hankkeessa toimintaa toteutetaan aluksi kokeilualueilla. Kehittämistyötä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa. Kokeilualueina ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta. Näihin maakuntiin kootaan omat maakunnalliset ryhmät kehittämään alueelle sopivia toimintamalleja. Myös maakuntien kesken tehdään paljon yhteistyötä.  

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -hanke on tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla. Kehittämistyössä mukana on mm. ko. maakuntakuntien liitot, LAPEn muutosagentit, Aluehallintovirastojen, oppilaitosten, nuorisotyön ja järjestöjen edustajia, alan tutkijoita sekä tietysti nuoret. Eri maakuntien nuorisovaltuustonuoret ja Nuorten ääni Keski-Suomessa -ryhmä ovat kehittämistyössä mukana, mutta myös muut, eri palveluja käyttävät ja erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret otetaan mukaan mahdollisimman laajasti.

Nuorten Keski-Suomi ry pitää tärkeänä yhteistyötä Nuorisovaltuustojen liiton vastaavan hankkeen kanssa ja tavoitteena on että hankekauden lopulla kyetään vertailemaan eri kehittämishankkeiden tuloksia ja levittämään hyvin toimivia käytäntöjä koko Suomeen vuoden 2019 aikana.